סלון ופינות אוכל | Lounge & Dining rooms

חללים אלה מושקעים מאד כמקום מיפגש משפחתי וחברתי. צריך למצוא איזון בין גודל השטח הנתון לגודל שולחן רצוי לארוח. ספרים, יודאיקה ואביזרי נוי משתלבים במרחב כארונות, מדפים ולעיתים גם בשלוב גבס. מיזוג החלל הגדול משתלב עם תכנון תאורה מקיף

These are the biggest rooms in any house which are intended for family and social gatherings. It’s important to find the balance between the size of the space and the size of the dining table. It’s also important to find the space for books and accessories. The placing of the air-conditioning system is a vital part of designing the space the biggest rooms in any house which are intended for family and social gatherings. It’s important to find the balance between the size of the space and the size of the dining table. It’s also important to find the space for books and accessories