מטבחים | Kitchen

המטבח הוא לב הבית ועלותו יקרה ומורכבת. המטבח מורכב מאיחסון, משטחי עבודה, שטיפה, בשול ואכילה.
לכל משפחה יש צרכים, מסורת ותקציב שונה ולכן המטבח נתפר בצורה קפדנית יחד עם הלקוח. הכנת הדמיה הכרחית ונעשית כחלק מתכנון המקום.

ממליצה על קריאת מאמר שכתבתי בנושא.

The kitchen is the heart of the house and is the most expensive and complicated interior. The kitchen combines different areas: storage, food preparation, washing, cooking and eating areas. Each family has its own needs, traditions and budget. Therefore, the kitchen has to be tailor-made to suit the clients’ needs. The 3D software is an essential tool in the process of designing the space.